Arbetet med kulturkvarteret in i nästa fas – klart årsskiftet 2020/2021

Arbetet med Kulturkvarteret går nu in i nästa fas. “De förberedande ledningsarbetena är klara och en ny transformatorstation är på plats. Nu fortsätter bygget av huset inne på kvarteret, medan vi planerar ombyggnation av gatan och å-stråket. Det kommer att byggas om senare”, meddelar Örebro kommun.

“I hörnet av Nygatan/Fabriksgatan kommer det att stå bodar, men man kan ta sig till Jourvårdcentralen och Ungdomsmottagningen genom öppningar under bodarna. Under byggtiden kommer Nygatan var enkelriktad mellan Östra Bangatan och Fabriksgatan. Du kan köra in till Behrns parkeringsgarage via Östra Bangatan, det går att åka in både från norr och söder. Bygget kommer också att påverka tillgängligheten för gående och cyklister på platsen. Cykelparkering finns på Fabriksgatan. Bussarna kommer stanna vid Konserthuset som tidigare”.

“Kulturkvarteret ska bli en gränsöverskridande plats för upplevelser, lärande och möten – för alla, men med särskilt fokus på barn och unga. Här kommer bland annat stadsbiblioteket och Kulturskolan att finnas. Kulturkvarteret beräknas vara klart vid årsskiftet 2020/2021”, skriver de vidare.

 

, ,