Hur och var ska man kunna köra mountainbike i Örebro? – chans tycka till på dialog

Fritidsnämnden i Örebro kommun bjuder in till medborgardialog och
workshop för att samla in synpunkter inför utveckling av stadsnära mountainbikeåkning. Träffen sker i Ljungstugan Markaskogen den 23 oktober klockan 17.00-19.00.

Workshopen kommer behandla följande frågor:
• Hur och var utvecklar vi stadsnära MTB leder i Örebro kommun?
• Hur får vi in barn- och jämställdhetsperspektiv på MTB-banor?
• Hur når vi nya målgrupper att nyttja MTB-banor?
• Hur eliminerar vi konflikter som eventuellt uppstår mellan MTB,
friluftsliv, och naturvård?

Anmälan senast 18 oktober till fritidsnamnden@orebro.se

källa: Örebro kommun

Här kan man köra MTB idag:

http://www.bergslagencycling.se/mountainbike/