Åtta av tio byggnader klarar inte energimålet

I Örebro klarar 19 procent av de energiklassade byggnaderna energiförbrukningskraven för nya byggnader. Det placerar kommunen på plats 149 bland Sveriges kommuner, vilket innebäratt Örebro faller jämfört med förra året. Det visar en ny sammanställning från Indoor Energy och Ömangruppen baserad på energideklarationer.

– I Sverige går cirka 40 procent av den totala energiförbrukningen till att värma och kyla byggnader. Många fastighetsägare gör redan stora energieffektiviseringar, men de flesta har goda möjligheter att göra ännu mer utan stora ingrepp, säger Mats Bjelkevik vd Indoor Energy.

Sammanställningen visar att 840 byggnader i Örebro klarar kraven som ställs på en nyproducerad byggnad, vilket motsvarar 19 procent. Det placerar Örebro på plats 149 i rankingen av Sveriges kommuner och innebär att Örebro faller två placeringar sedan förra året.

I sammanställningen ingår endast de byggnader som har klassificerats sedan energiklassning infördes 1 januari 2014. Enligt Boverket saknar fortfarande 5 109 byggnader i Örebro energiklassificering.

– Fler byggnader måste energiklassificeras. Först då vet vi vilka som är viktigast att prioritera för att minska energiförbrukningen, vilket sänker kostnaderna och har en positiv påverkan på klimatet, säger Peter Arvidsson vd Ömangruppen.

källa: Indoor Energy och Ömangruppen 

,