Örebro universitet på plats 405 på världsrankning

Örebro universitet hamnar på plats 405 när Times Higher Education rankar världens bästa universitet. Hög kvalitet på forskningen och många vetenskapliga citeringar är förklaringen. – , anser universitetet. Rankningen visar återigen att vår forskning håller hög kvalitet, konstaterar rektor Johan Schnürer.

Times Higher Education är en av världens högst värderade universitetsrankningar. Det finns runt 20 000 lärosäten i världen och av dem ingick 1 258 i årets rankning, World University Rankings 2019.

Antalet lärosäten i rankningen har ökat över tid, förra året var siffran 1 102. Konkurrensen har alltså hårdnat, vilket kan vara en förklaring till att Örebro universitet nu tappar några placeringar. Resultatet som publicerades på onsdagen visar att universitetet hamnar på plats 405 jämfört med förra årets placering, 386. Det betyder att Örebro universitet nu återfinns i rankningens intervall 401-500 i stället för fjolårets 351-400.

– Forskning och citering är prioriterade mål i vår nya strategi. Därför är det mycket glädjande att universitetets värden ökar på dessa områden. Samtidigt noterar jag att fler lärosäten kvalificerar sig till denna rankning, alltså ökar konkurrensen, säger Johan Schnürer.

,