Storsatsande ljudbilderbokstjänst i samarbete med förskola i Örebro

Debatten om hur barnens läsförmåga ska höjas är ständigt aktuell. Idag spenderar barnen mycket tid framför surfplattor och internet och utvecklingen går allt mer åt det digitala. Just det har läsplattformen Ugglo tagit fasta på i sin ljudbilderbokstjänst för barn, som nu börjar användas på Brickebackens förskola i Örebro.

Plattformen lanserades vid årsskiftet 2018 och används idag av tusentals barn på förskolor och skolor runt om i landet. Genom att kombinera ljudboken och bilderboken och på så sätt stimulera flera sinnen samtidigt vill man främja barnens läsinlärning och göra det roligare att läsa.

— Vi vill att barnen ska uppmuntras till läsning genom att göra läsandet till en upplevelse. Vår läsplattform gör det enkelt för barnen att ta till sig av kvalitetsböcker, och vi märker på våra kunder att konceptet är väldigt uppskattat. En stor del av Ugglos framgång bygger på att vi har en nära dialog med användarna och använder den feedback vi får till att erbjuda precis det barnen och pedagogerna efterfrågar, säger Jens Malmqvist, medgrundare för Ugglo.

På sin plattform ljudsätter Ugglo hundratals böcker från några av de främsta förlagen i Sverige. I dagsläget finns det över 800 titlar från förlag som Bonnier, Norstedts, Natur & Kultur, Opal med flera. Utöver böcker på svenska erbjuder Ugglo böcker på 30 andra språk, inklusive alla officiella minoritetsspråk. Många kommuner har efterfrågat just möjligheten att kunna ta del av böcker inlästa på många olika språk för att kunna hjälpa barnen att utveckla sitt modersmål.

—  Med hjälp av Ugglo kan de tusentals barnfamiljer med annat modersmål än svenska låta sina barn läsa barnböcker på sitt eget språk, eller förbättra sin svenska. Det finns tusentals barn som har rätt till sitt modersmål, men kommunerna kan inte alltid tillhandahålla det utan hjälp av digitala hjälpmedel. Genom Ugglo kan vi tillgodose det här behovet.

Ugglo startade hösten 2017 och plattformen Ugglo lanserades vid årsskiftet 2017/2018 och har idag förskolor och skolor i ett 50-tal kommuner som kunder. Bland dessa syns utöver Örebro även Hallsbergs, Luleås, Höörs och Härjedalens kommuner.

,