Fler unga åkte buss tack vare sommarkort

Med Länstrafikens Sommarkort kunde elever i vissa årskurser på grundskolan och gymnasiet resa kostnadsfritt med kollektivtrafiken inom länet under sommaren 2018. Resultatet av satsningen var ett ökat resande med kollektivtrafiken för målgruppen med över 60 procent jämfört med tidigare år.

Under sommaren 2018 kunde alla skolelever som gick vårterminen 2018 i antingen årskurs 6-9 för grundskola eller årskurs 1-2 för gymnasieskolan i Örebro län att resa kostnadsfritt med kollektivtrafiken inom länet. Målet med satsningen var att ge möjlighet för fler att resa med kollektivtrafiken och att på så vis öka resandet.

Resultatet blev ett ökat resande för målgruppen under perioden 16 juni 2018 till 14 augusti 2018 jämfört med samma tidsperiod för 2017. Totalt sätt ökade resandet med både region- och stadsbuss inom länet med 62 procent jämfört med perioden 2017. Ökningen var störst för stadsbuss som ökade med 64 procent och resandet med regionbuss ökade med 60 procent.

– Vi ville ge alla elever i årskurserna samma möjlighet att resa kollektivt under sommaren och det har gett resultat. Det ökade resandet visar att det finns ett stort behov och en önskan att resa kollektivt också under sommaren. Det är annars en period med generellt lågt resande, lyfter Mats Gunnarsson (MP) ordförande i nämnden för samhällsbyggnad.

Det skickades ut över 23 000 Sommarkort till elever i Örebro län. Av dessa så användes ungefär 17 000 st. Det innebär att nästan 5 000 st Sommarkort inte användes.

– Det är en stor majoritet som har använt sina Sommarkort, vilket vi tycker är jättebra, och resandet har ökat, säger Monica Ståhl, försäljningsstrateg på Länstrafiken Örebro. Ungdomarna är en viktig målgrupp för oss och vi vill att de fortsätter resa kollektivt också senare i livet. Nu kommer vi arbeta vidare och se över hur vi kan förbättra möjligheterna att resa kollektivt för ungdomarna ännu mer inför sommaren 2019.

källa/ foto: Länstrafiken

,