NTF:Bra betyg åt Örebros cykelstråk – “Ökad cykling bidrar till en bättre miljö”

För att öka cyklandet och samtidigt verka för ökad säker cykling har NTF kartlagt 108 cykelstråk i 21 kommuner, i granskningen ingår Örebro. Med hjälp av de lokala cykelkartorna, där både sträckor och korsningar bedöms och markeras som gröna, gula eller röda, får cyklisten en fingervisning om var det är säkert och var man bör vara mer uppmärksam. Cykelstråken i Örebro får till största del betyg gult eller grönt.

“Varje år omkommer i genomsnitt 24 cyklister i trafiken och cyklister är den trafikantgrupp som står för flest allvarligt skadade i trafiken. Tre av fyra cyklister som omkommer kolliderar med ett motorfordon. Samtidigt finns det en uttalad önskan från samhället att fler ska välja cykeln som transportmedel. Ökad cykling bidrar till en bättre miljö, minskad trängsel i våra städer och till en bättre folkhälsa. Därför är det en viktig utmaning att vidta åtgärder för att även göra cyklingen säkrare”,menar NTF.

– När vi valde cykelstråk utgick vi ifrån kommunernas rekommenderade cykelstråk och på det stora hela ser det bra ut. De större cykelstråken i landets större kommunerna är förhållandevis säkra. Men redovisningen är inte en samlad bedömning av kommunernas cykelinfrastruktur. Det är stor risk att vi skulle se mycket mer rött om vi bedömde även andra cykelstråk, säger Marie Nordén, generalsekreterare på NTF.

Kartläggningen består av fem kartlagda cykelstråk per kommun. De kartlagda kommunerna är Västerås, Falun, Trollhättan, Uddevalla, Gävle, Sandviken, Växjö, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Luleå, Lidköping, Lerum, Kristianstad, Trelleborg, Nyköping, Örebro, Norrköping, Karlstad, Umeå och Sundsvall. Två av tre kommuner saknar helt röda sträckor och cirka 900 av 1100 kartlagda korsningar blev gröna eller gula, alltså helt eller delvis hastighetssäkrade.

Se mer här om Örebro cykelstråk:

https://ntf.se/konsumentupplysning/marknadsoversikter/cykelstrak

källa/ foto: NTF

,