Hanna Wiss, Elisabeth Lithell och Elin Östlund är årets Sören Gunnarsson-stipendiater

Årets Sören Gunnarsson-stipendium delas i år mellan tre tjejer från KFUM Örebro. Hanna Wiss, Elisabeth Lithell och Elin Östlund är alla aktiva inom föreningens friidrottsgren. “Dessa tre tjejer har idrottat hela livet och haft såväl motgångar som framgångar. Tjejerna har också startat ett forum för idrottstjejer och tränare, där man diskuterar svårigheter som kan uppstå i samband med tjejers idrottande”, skriver Idrott Örebro län.

Utdelningen skedde i samband med Idrottens dag i Stadsparken.

Fakta om priset:

“När landshövding Sören Gunnarsson lämnade sitt ämbete i Örebro län överlämnades en penninggåva till idrottsrörelsen. Örebro läns Idrottsförbund, ÖLIF, fick landshövdingens förtroende att förfoga över fonderade medel, skänkta av offentliga institutioner, ideella organisationer, näringsliv och privatpersoner. Insamlad summa uppgick till ansenliga tvåhundratusen kronor. Dessa ska, enligt statuterna, under tio års tid fördelas till välförtjänta insatser för främjande av kvinnlig idrott. Såväl ledar-, individuella- och/eller laginsatser kan premieras med 20 000 kronor. Stipendiet utdelas under tio år med början år 2010”.

Tidigare stipendiater:

2010: Beata Falk, Hagaby GOIF 
2011: KIF Örebro
2012: Lindesberg Volley BK 
2013: Örebro GF/KIF  
2014: Girlfighters BK  
2015: Kajsa Armborg, Örebro hockey Ungdom/Leksands IF  
2016: Jenny Öster Hall, Kumla Kampsportsförening  
2017: Emilia Fahlin, Örebrocyklisterna

foto: Jan Larsson