Begränsad framkomlighet på Hjalmar Bergmans väg – VA-arbeten pågår till februari

Ett arbete pågår med att byta ut gamla vatten- och avloppsledningar på sträckan mellan korsningen Hjärstavägen/Hjalmar Bergmans väg och Mikaeli vårdcentral. Arbetet påverkar framkomligheten för boende och verksamheter i området, bussar samt genomfartstrafik. Arbetet utförs för att minska risken för framtida stopp i avloppsledningarna och beräknas pågå till och med februari 2019.

– Arbetet utförs i ett antal etapper. Det gör att de boende i hyreshusen utmed Hjalmar Bergmans väg kan ta sig in på gårdarna och använda sina parkeringsplatser även under arbetets gång, säger Mats Svensson, gruppchef på Vatten och avlopp.