OBOS ska bygga ett 60-tal lägenheter på CV-området – “skapa en varierad stadsbild”

Bostadsutvecklaren OBOS har genom en vunnen markanvisningstävling köpt mark av Jernhusen för att bygga ett 60-tal bostäder i ett av Örebros mest attraktiva utvecklingsområden.

CV-området i Örebro har sedan tidigt 1900-tal fungerat som ett verkstads- och industriområde, där verksamhet bedrivs än idag. I enlighet med beslut fattat mellan fastighetsägaren Jernhusen och Örebro kommun ska området framöver genomgå en omfattande utveckling. Under våren 2018 gick Jernhusen ut med en försäljning av fastigheten Kolonilotten 3, där OBOS bland flera andra stora aktörer valde att gå in med ett anbud.

– Vi har hela tiden iakttagit det här projektet som ett mycket intressant utvecklingsområde med många fina kvaliteter, såsom närheten till city, vatten, och naturreservat, säger Henrik Wirén, projektutvecklare på OBOS.

I OBOS anbud hade man tillsammans med arkitektbyrån Krook & Tjäder tagit fram ett förslag på 15-20 radhus och 45-50 lägenheter i flerbostadshus, med hållbar tillverkning och den omgivande miljön i åtanke.

– CV-området har både historia och charm. Husen här är klassiska industribyggnader med tegelfasad och stora spröjsade fönster. För oss som bostadsutvecklare känns det viktigt att bevara detta och skapa en känsla av gammalt som möter nytt, säger Henrik.

I september bekräftades det att OBOS var den av aktörerna som hade vunnit anbudet, och som därmed får möjlighet att gå vidare med sina planer på att utveckla det drygt 10 000 kvm stora området i samråd med Jernhusen. De 60-70 bostäderna kommer att byggas i två etapper, där den första innefattar radhusen och den andra flerbostadshusen med lägenheter. OBOS hoppas på tillträde till marken under 2019, då man i så fall kommer att kunna säljstarta den första etappen.

– Det är givetvis en ansenlig planeringsprocess som ligger till grund för ett projekt av den här omfattningen, säger Henrik. Från OBOS håll kommer vi nu att påbörja formgivningen av bostäderna tillsammans med Krook & Tjäder.

OBOS planer för Kolonilotten 3 innefattar inte bara bostäder, utan även hur livet mellan husen kan komma att se ut. Här har man bland annat valt en något glesare etablering av husen för att ge utrymme för både grönytor och uteplatser, såväl som en helt nybyggd förskola som byggs av en extern part.

– Vår målsättning är att vara med och bidra till att skapa en varierad stadsbild där både studenter, barnfamiljer och äldre kan trivas och må gott i ett av Örebros attraktivaste lägen, avslutar Henrik.

källa: OBOS

,