Så ökas säkerheten vid Örebro Södra

Örebro södra är en olycksdrabbad station. Nu bygger Trafikverket en gångbro för säkrare passager. Samtidigt fortsätter arbetet mot spårspring.

Onsdagen den 10 oktober finns Trafikverket, tågoperatörerna och Polisen på plats vid Örebro södra för att informera om riskerna med att vistas i spårområdet. Det är inte bara livsfarligt, utan dessutom en olaglig handling som kan leda till dryga böter. Många förseningstimmar orsakas också av att tågen måste stoppas eller sakta ner när någon befinner sig i spårområdet.

Vid Örebro södra finns idag en markerad personövergång där många människor passerar spåren dagligen. Området är olycksdrabbat. Trafikverket  bygger nu en gångbro över spåren och i samband med det byter vi också ut stängslet till ett högre och kraftigare. Vi gör det för att öka säkerheten för gångtrafikanter. Bron ska vara färdig under våren 2019.

källa: Trafikverket