Klart med avtal om biogas till bussarna

Biogasbolaget i Mellansverige AB har tecknat ett avtal om att leverera gas till lokal- och regionbussar i Örebro från år 2020 och framåt.

Biogasbolagets fabrik ligger i Karlskoga och samägs mellan Örebro, Karlskoga och Kumla. Den affär som ett avtal nu tecknats kring innebär att en stor del av bolagets produktion kommer att gå åt till busstrafiken i länet från år 2020.

 – Framför allt handlar detta om örebroarnas insats för att minska klimatpåverkan. Från början gjordes satsningen på biogasfabriken främst för att vår kommunkoncern ska kunna bli klimatneutral. Den målsättningen är vi mycket närmare att uppnå nu efter detta besked, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

källa: Örebro kommun