Världens största gameboy på Hacka bibblan – “hur kreativa och innovativa miljöer skapas”

När evenemanget “Hacka bibblan 2018” genomförs i Örebro ligger fokus på kreativitet och innovativt lärande i biblioteksmiljö. Besökarna kommer bland mycket annat att ha möjlighet att provspela världens största gameboy.

Konferensen äger rum på Conventum i Örebro 11-12 oktober. Under dessa dagar kommer besökarna att få inblick i hur kreativa och innovativa miljöer skapas. Hacka bibblan 2018 är en del av fortbildningsprojektet ”Digitalt först med användaren i fokus” och anordnas av Region Örebro län och Länsbiblioteket Sörmland.

Programmet för de båda dagarna innehåller olika typer av kunskapsförmedling, bland annat föreläsningar och workshops. Det kommer också att finnas så väl svenska som internationella experter inom till exempel programmering och culinary literacy. Det senare handlar dels om att stärka biblioteket som en mångsidig och inkluderande mötesplats, dels om att främja läskunnighet, vägleda lärande och inspirera till nyfikenhet genom matlagning

Under torsdag eftermiddag och fredag förmiddag kommer en gul skaparbuss, FabLab Factory, att finnas på plats. En detalj som gör bussen unik är att den ena yttersidan pryds av världens största gameboy, det vill säga en spelkonsol.