Kommuninvest planerar för ytterligare en “grön” obligation

Kommuninvest har idag offentliggjort sina planer på att emittera en ny grön obligation, den femte hittills och den tredje i svenska kronor. Till ledarbanker för transaktionen har utsetts Nordea, SEB och Swedbank. Givet marknadsförutsättningar kan en transaktion förväntas i närtid.

Under sitt ramverk för gröna obligationer lånefinansierar Kommuninvest svenska kommunala investeringsprojekt inom åtta områden, inklusive förnybar energi, energieffektivisering, gröna byggnader, kollektivtrafik, vattenhantering och avfallshantering.

Per 9 oktober 2018 uppgick Kommuninvests portfölj av Gröna lån till totalt 209 projekt i 98 kommuner och landsting/regioner. Totalt hade 35,2 miljarder kronor beviljats, varav 22,8 miljarder kronor hade utbetalts.

För att finansiera de Gröna lånen utfärdar Kommuninvest gröna obligationer. Hittills har Kommuninvest emitterat totalt 17,5 miljarder kronor i fyra transaktioner, vilket gör Kommuninvest till Sveriges största emittent av gröna obligationer.

källa: Kommuninvest