Nu formas området vid Örebro södra – detaljplan klar nästa år

Platsen vid Örebro södra är ett av Örebros mest strategiska lägen med närhet till centrum och kommunikationer. Örebro kommun arbetar nu med att ta fram en detaljplan för området och har anlitat två arkitektbyråer för att få idéer på hur området kan utvecklas. Bland annat vill vi koppla ihop stadens östra och västra delar genom gång- och cykelstråk, bygga kontorshus, utveckla parken och hitta bra parkeringslösningar.

Örebro kommun har tagit hjälp av CF Möller och Rundquist Arkitekter för att få idéer på hur vi, på ett effektivt och smart sätt, kan ge plats åt flera av de funktioner som vi vill ha vid Örebro södra. Till exempel: hur skapar vi en plats med ökad tillgänglighet för gående och cyklister? Och hur skapar vi en attraktiv miljö för de som reser med tåg, samtidigt som en ny kontorsbebyggelse skapas?

– Vi vill att Örebro södra får bättre säkerhet, och stärks som en knutpunkt i stadens södra del när fler människor väljer att resa till och från Örebro med tåg. En ny gång- och cykeltunnel skapar en bättre tillgänglighet till tågen och stadens delar. Och Örebro södra stärks, men inte genom en ny stationsbyggnad, utan istället genom ökad tillgänglighet och rörelse vid och till platsen, Peder Hallkvist, stadsarkitekt på Örebro kommun.

Arkitekternas förslag kommer användas som ett stöd när kommunen tar fram en ny detaljplan för området. Men vad som ska byggas och hur det ska se ut avgörs längre fram i en markanvisningsprocess.

Arbetet med en ny detaljplan för området är ett led i genomförandet av den fördjupade översiktsplanen för järnvägsområdet i centrala Örebro. Detaljplanen beräknas vara färdig 2019.

Illustrationer: CF Möller och Rundquist Arkitekter
,