Fortsatt ökad bostadsförsäljning – Örebro går mot trenden

Lantmäteriets siffror för tredje kvartalet 2018 bekräftar att den svenska fastighetsmarknaden fortsätter mattas av. Men Örebro län går mot trenden och ökade försäljningen med fem procent det tredje kvartalet jämfört med i fjol. Under den perioden såldes 598 småhus jämfört med 570 året innan.

– Det beror bland annat på amorteringskravet som infördes i våras. Vi ser att antalet sålda småhus minskar något och att tillväxttakten för inteckningar har stabiliserats på en lägre nivå, säger Dennis Lindén, enhetschef på Lantmäteriet.

Totalt såldes det 16 831 småhus mellan juli och september i år. Motsvarande siffra för tredje kvartalet 2017 var 17 211 småhus. Det är en minskning med två procent.

Under samma period har det totala inteckningsbeloppet i fastigheter ökat motsvarande 1,2 procent, och uppgår nu till 5,4 biljoner – eller 5 397 miljarder – kronor. De tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne står tillsammans för 60 procent av totalbeloppet när det gäller inteckningar.

– Det här bekräftar den trend vi har sett det senaste halvåret för såväl försäljningar av småhus som inteckningar i fastigheter. Fram till amorteringskravet infördes hade vi en större omsättning av småhus och ett större inflöde av inteckningar än vad vi ser nu. En annan bidragande faktor är att färre objekt är ute på marknaden, och det innebär färre genomförda affärer, säger Dennis Lindén.

,