Här är trion som är regionens kulturstipendiater

Amanda Ekberg, Sirwan Karvani och Niclas Jonsson är Region Örebro läns kulturstipendiater 2018, och tilldelas 10 000 kronor vardera. Det beslutade regionstyrelsen den 17 oktober.

– Årets tre kulturstipendiater ägnar sig åt musik, teater, litteratur och kulturell ”crossover” och det visar något av bredden och kraften i det kulturella uttrycket, Irén Lejegren (S), regionråd. Stipendiaterna uppmärksammas för att fortsätta utforska sin kulturella gärning.

Kulturstipendiaterna är:

Amanda Ekberg
Amanda Ekberg tilldelas Region Örebro läns kulturstipendium för att hon med kulturens kraft vill väcka tankar och skapa diskussion kring ett angeläget ämne. Och som en uppmuntran till ett fortsatt konstnärskap.
Amanda Ekberg är född och uppvuxen i Lindesberg och sedan 2011 bosatt och verksam i Örebro. Amanda är en kulturell mångsysslare, med fokus på musiken. Hon har snabbt nått framgångar, bland annat genom att 2015 ha blivit framröstad till P4 Örebros lokalartist och samma år ha deltagit i ”O Helga Natt”. Hösten 2018 började Amanda arbeta som sångpedagog på Sjöviks folkhögskola.
Amanda vill använda stipendiet till en teater- och musikföreställning för högstadieskolor på temat mobbning. Genom självupplevd erfarenhet vill hon väcka en nyfikenhet och en vilja hos ungdomarna att fundera över och diskutera ett svårt ämne.

Sirwan Karvani
Sirwan Karvani tilldelas Region Örebro läns kulturstipendium för en betydelsefull insats att bygga en bro mellan den svenska och kurdiska litteraturen.
Sirwan Karvani är författare och översättare, med kurdiskt ursprung, som bor i Örebro sedan 1989. Sirwan har översatt ett flertal svenska författare till kurdiska, framför allt barnböcker av författare som Astrid Lindgren, Ulf Stark, Monika Zak och Barbro Lindgren. Sirwan har dessutom fått såväl dikter som noveller utgivna i eget författarskap.
Översättningen av den till ursprunget norska ”Du är fortsatt deg” av Bitten Munthe-Kaas (svensk titel ”Du är du”) till kurdiska anknyter till Sirwans eget liv. Boken handlar om att drabbas av ryggmärgsskada, vilket hände Sirwan själv då han 1988 föll från ett stort berg.
Stipendiet ska användas för arbete med egna diktsamlingar, noveller och en bok om staden Kirkuk.

Niclas Jonsson
Niclas Jonsson tilldelas Region Örebro läns kulturstipendium för sitt arbete, att utanför rampljuset, bidra till ett rikare kulturliv som utmanar traditionens gränser.
Niclas Jonsson, från Örebro, är högst delaktig i att Örebros musikaliska live-scen har fått en pånyttfödelse under senare år. Hans musikaliska bredd har varit drivande i koncept som Klubb Mono, Rootsy och Music Club Americana, och kopplingen till Live at Heart har många gånger fallit sig naturlig. Niclas har en tydlig ambition att skapa upplevelser med karaktär av så kallad ”crossover”, det vill säga en vilja att blanda scenkonst, discjockeys, bildkonst och videokonst.
Stipendiet ska användas till att ge utrymme för Niclas, i många stycken ideella, ambition att fortsätta den inslagna vägen. Det vill säga att anordna fler konserter där fler kulturuttryck får ta plats i ett publikt sammanhang.