Norge börjar utreda snabbare tåg mellan Oslo och Stockholm

Den norska regeringen har nu gett uppdraget till det norska Jernbanedirektoratet att påbörja utredningsarbetet för att förbättra stråket som binder samman Oslo och Stockholm. Regeringen har preciserat uppdraget för en så kallad KVU (Konseptvalgutredning) för Kongsvingerbanan som har till syfte att undersöka hur en framtida trafik för fjärr-, lokal- och godstrafik kan utvecklas.

I sin beställning vill den norska regeringen bland annat få svar på om tågtrafiken kan ta en genare väg än idag för att förbättra restiden mellan huvudstäderna. KVUn är det första steget i planprocessen för ny järnväg.

– Det här är ett viktigt besked som ligger i linje med det vi arbetar för. Det känns bra att planeringsarbetet nu kommit igång på båda sidor av gränsen. I sitt uppdrag hänvisar den norska regeringen bland annat till den svenska utredningen av stråket som Trafikverket presenterade förra året, säger Jonas Karlsson, VD, Oslo-Sthlm 2.55.

,