Sju partier överens om platser i nämnder och styrelser

Sju partier i Örebro kommunfullmäktige har kommit överens med varandra om en fördelning av platser i nämnder och styrelser inför den kommande mandatperioden. Dessa partier är Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Tillsammans bildar de en valkartell som kommer att fördela ett bestämt antal platser i kommunens nämnder och styrelser mellan varandra.

-Syftet är att få en mer rättvis fördelning av platser i nämnder och styrelser som tar hänsyn till partiernas storlek, förklarar Kenneth Nilsson (S), gruppledare för Socialdemokraterna i Örebro kommun. Den tidigare överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet gäller och är oförändrad.

– Det handlar om att alla partier ska få ett proportionellt inflytande i förhållande till antalet mandat i fullmäktige, så att de kan ta tillvara sina väljares intressen på ett ändamålsenligt sätt, förtydligar Anders Åhrlin (M), gruppledare för Moderaterna. Det handlar inte om ett politiskt samarbete, utan om en praktisk fördelning av platser i kommunens olika nämnder och styrelser.

Sverigedemokraterna och Örebropartiet har bildat en egen valkartell.

,