Trähus på Ågatan klarade sig undan storbranden – nu blir det byggnadsminne

 

Länsstyrelsen har beslutat att byggnadsminnesförklara Elgérigården på Ågatan 2 i hjärtat av Örebro. – Den representerar en annan tid och skala jämfört med de monumentala stenbyggnaderna som dominerar ”Örebros finrum”, heter det i beslutet.
Landshövding Maria Larsson har skrivit under beslutet och i morgon, lördag, är hon själv på plats för att medverka när byggnadsminnesplaketten skruvas fast på huset på Ågatan 2.

Beslutet motiveras med att ”Gården är en märklig och unik miljö i Örebros centrum, den berättar om den dynamiska tiden efter 1854-års stadsbrand, då Örebro utvecklades från en hantverksstad till en industristad. Bostadshuset är det enda trähuset i området som överlevde lågorna. Den är idag en förmedlande länk mellan Örebro före branden, och den kraftigt förändrade stadsbild som senare växte fram.”

Elgérigården innehåller också en berättelse om den skicklige entreprenören Daniel Julius Elgérus (1817–1903), som utöver att skapa Elgérigården, också byggde sig en position som en av de mest framträdande personligheterna i sin tids Örebro. Genom sin dotterson, författaren Hjalmar Bergman (1883–1931), har han också satt avtryck i den svenska litteraturhistorien.

Den tillhörande trädgården är en av bevarade trädgårdarna i centrala Örebro, och har också spelat en viktig roll i Elgérigårdens historia. Trädgården där Hjalmar Bergman lekte som barn.

Nuvarande ägare till fasigheten är D.J Elgérius AB

Byggnadsminnesförklaringen av Elgérigården innebär att byggnaden är säkrad mot framtida ingrepp. Det vill säga vårdas och underhållas med utgångspunkt från skyddsbestämmelserna i beslutet.