Här är Socialdemokraternas tre kommunalråd under mandatperioden

På ett medlemsmöte på måndagskvällen nominerade Socialdemokraterna i Örebro sina kommunalråd för den kommande mandatperioden. Kenneth Nilsson nominerades till Kommunstyrelsens ordförande, Ullis Sandberg till kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor och John Johansson till kommunalråd med ansvar för social välfärd.

– Det är ett delvis nytt men samtidigt erfaret lag som tar vid kommande mandatperiod. Kenneth Nilsson och Ullis Sandberg föreslås fortsätta inom sina respektive områden, och även om John Johansson är Socialdemokraternas gruppledare inom social välfärd idag kommer han från årsskiftet bli kommunalråd inom det området. Vi tror att dessa tre personer, ihop med övriga förtroendevalda, under mandatperioden kommer kunna genomföra vårt valprogram och kommunledningens politiska plattform på ett bra sätt, säger Irén Lejegren, ordförande för Socialdemokraterna i Örebro.