Länsteaterns vd om varslet: “I praktiken innebär det en ständig neddragning”

“För tre veckor sedan meddelade jag med tungt hjärta teaterns personal att vi varslar personal. Ett besked jag aldrig hade gett om jag inte bedömde att det var helt nödvändigt.

Det mesta av alla pengar teatern får går till löner till medarbetare – med rätt till löneuppräkningar som alla andra i samhället. Men då anslagsuppräkningarna inte står i relation till löneuppräkningarna räcker pengarna inte till. I praktiken innebär det en ständig neddragning. Vi har under många år med allt större ansträngning försökt anpassa oss till en tuffare ekonomisk verklighet. Nu bedömer jag att det inte går längre.

Istället krävs att vi genomför drastiska långsiktiga lösningar i hela organisationen om teatern på sikt ska kunna finnas kvar. Det påverkar hela teatern. På de tekniska och administrativa avdelningarna finns pensionsavgångar i en nära framtid som naturligt skapar förändringsmöjlighet. Men på den konstnärliga avdelningen måste vi varsla personal.

Just nu pågår fackliga förhandlingar. En diskussion har påbörjats. Internt är det här förändringar som är smärtsamma och svåra. Detta tar upp det mesta av min och flera andras tid, och jag ber därför alla att i så hög grad som möjligt respektera den process som förhandlingen innebär och lita på att vi fortlöpande kommer informera om utvecklingen framåt.

Målet med förändringarna är att trots stramare ekonomiska förhållanden bibehålla en länsteater i en framtid. Att låta konstnärlig kvalité och angelägen scenkonst fortsätta prägla teatern och att vi fortsätter vara en självklar, egenproducerande kulturaktör i Örebro län”.

Petra Weckström, VD Örebro länsteater

källa: Länsteatern Örebro/ foto: Kicki Nilsson Icon

, ,