Hon är direktör för förnyelsen i Örebro kommun

Sedan den 1 juni 2018 är Sofia Persson förnyelsedirektör i Örebro kommun. Tjänsten är ny och är definierad i tre huvuduppdrag: driva på förnyelsearbetet, omvärldsbevaka och skapa incitament för utveckling och förändring.

– En del av mitt uppdrag handlar om att vara en brygga mellan de kommunala verksamheterna och olika satsningar i kommunen, till exempel Idéslussen, sociala investeringar och EU-kontoret, säger Sofia Persson, förnyelsedirektör, och fortsätter:

– Hur ska det stöd och de metoder som erbjuds anpassas så det blir en utveckling som kommer till nytta för medborgarna? Det ska inte vara för komplext och svårt! Det är exempel på frågor som ligger på mitt bord.

Örebro kommun behöver omvärldsspana och utveckla samarbeten med aktörer utanför kommunen. En utmaning där förnyelsedirektören har ett ansvar är att följa forskningen och hitta sätt att omsätta det i handling. Till exempel inom frågor som rör folkhälsa, globalisering, digitalisering, integration och kompetensförsörjning.

– Vi behöver utveckla den kommunala verksamheten för att jobba så effektivt som möjligt, både för att svara upp på de förväntningar som våra medborgare har nu och i framtiden. Som förnyelsedirektör blir det Sofias uppdrag att se till att utvecklingen sker i den takt som behövs och att säkra effekterna. Sofia har ett verksamhetsperspektiv och erfarenhet av att leda förändring som gör henne väl rustad för uppdraget som förnyelsedirektör, säger Anne Andersson, kommundirektör.

Sofia Persson har tidigare varit tillförordnad programdirektör för Social välfärd, och förvaltningschef för Förvaltningen för funktionshindrade. Hon är också med i kommunens digitaliseringskommitté.

källa/ foto: Örebro kommun