ONLY öppnar på Drottninggatan i morgon

– Det är alltid kul att hälsa nya etableringar välkomna till city, säger Stina Storm VD på City Örebro och nu öppnar två nya butiker i den gamla Nordea lokalen på Drottninggatan. ONLY är en av dem.

ONLY Stores har gjort en otrolig resa under de senaste fem åren. Just nu firar ONLY Stores 500 butiker i Europa. Innan 2020 räknar man med att ha 1 000 butiker.

– I Sverige hade vi i maj tre butiker. Nu öppnar vi butik nummer sju i Örebro City 25 oktober. Det är med andra ord en spännande resa vi har påbörjat, säger Jens Kristian Holberg, regionchef ONLY.

Örebro står sig som en av Sveriges främst handelsplatser. När det gäller sällanköpshandel har Örebro en stark dragningskraft utifrån och var tredje köpkrona kommer utifrån. Detta visar den årliga kartläggningen som City Örebro köper av WSP. Denna kartläggning visar också att stadskärnan fortsätter att vara en stark handelsplats, framför allt när det gäller konfektion, dvs kläder och skor där marknadsandelen uppgår till 39 procent att jämföra med Mariebergs handelsområde på 38 procent. Stadskärnans totala detaljhandel omsätter 2,3 miljarder och sysselsätter drygt 1 000 personer, omräknat till årsheltider.

källa: City Örebro