Fredsvandring för barns rättigheter – start vid OP-kyrkan ikväll

Ikväll arrangerar Svenska kyrkan en fredsvandring för barns rättigheter, genom centrala Örebro. Barn och ungdomar medverkar. Flera personer håller tal. Vandringen startar klockan 18.30 vid Olaus Petri kyrka.

Stoppen är:

Skattetorget – tal av Johanna Sjölin, Järntorget – tal av Angela Collin, Slottsparken – tal av Ulf Södersten, Stortorget – tal av Johanna Sjölin, Våghustorget – avslutning. Tal av Moni Höglund. Kören Gospel of Joy.

Läs mer här:

https://www.svenskakyrkan.se/orebro/nyheter/fredsvandring-for-barns-rattigheter-25/10