Tre hantverkare från länet får ta emot sina gesällbrev i Blå hallen

Tre hantverkare från Örebro län får ta emot sina gesällbrev i Blå hallen i Stockholm den 7 november. Den dagen får över 300 hantverkare inom 39 hantverksyrken ta emot sina gesäll- och mästarbrev som vittnar om deras hantverkskunnande och yrkesskicklighet. Tre av dem kommer från Örebro län. Den årliga gesäll- och mästarbrevsutdelningen sker i Blå Hallen i Stockholms Stadshus.

Örebro län representeras av hantverkare från Hallsberg och Örebro som tar emot gesällbrev inom fotografyrket och frisöryrket:

  • Hanna Melin, Hallsberg (frisöryrket)
  • Kristina Aczél Nebron, Örebro (fotografyrket)
  • Emma Keller, Örebro (frisöryrket)

För att bli antagen som gesäll fordras att lärlingen/eleven genomgått en omfattande teoretisk och praktisk utbildning och oftast inför en särskild granskningsnämnd av erkända yrkesmän avlagt godkänt gesällprov. Gesällprov kan idag avläggas i cirka 80 yrken där varje yrke har särskilda bestämmelser om vad som granskas och betygsätts. Under kvällen delas 189 gesällbrev inom 30 olika yrken ut.