Örebroföretaget Pausit hjälper elever till bättre hälsa

Projekt Pausit i Skolan har utformats för att testa hur man kan få stillasittande elever till att röra på sig mer. Målet är att uppnå ökat välmående, mindre stress och bättre skolresultat. Pausits pausprogram har tidigare köpts in av arbetsgivare för att användas av personer med stillasittande arbete, nu hoppas de att deras tjänst kan vara till hjälp även vid skolbänken.

— Syftet med vårt skolprojekt är att påvisa nyttan med att lära barn och ungdomar vikten av rörelse i olika former. Projekt Pausit i skolan är utformat så att lärarna kommer att köra programmet vid 3 tillfällen under elevens skoldag. Det kommer innebära att eleverna får de viktiga pauser som behövs för att man ska må bra, som förhoppningsvis leder till förbättrad koncentration och därmed minskad stress. Faktorer som kan öka elevernas inlärning på både kort och lång sikt, säger Dan Gustafsson VD på Pausit.

Initiativet kommer från Karlskoga kommun som hoppas att projektet kommer leda till förbättrad elevhälsa och i förlängningen förbättrade skolresultat. En utvärderingsmall har tagits fram där både elever och lärare kommer att få svara på ett antal frågor i samband med starten av testet, sedan löpande under testets genomförande. Projektet startas i november och kommer pågå fram till vårterminens skolavslutning.

— På Karlbergsskolan erbjuder vi lek och aktiviteter på skolgården flera gånger varje dag, och nu kommer vi även erbjuda rörelse under ordnade former i klassrummet med hjälp av Pausit. I vårt arbete på skolan utgår vi från aktuell forskning kring vikten av fysisk aktivitet, men det är också något nästan magiskt över hur barn utvecklas och mår bra av lek och rörelse! Vi ser fram emot att påbörja projektet! säger Karin Edman rektor på Karlbergsskolan.