Miljöpartiet: Avsätter tre miljoner till Länsteatern – “täcka personalkostnaderna för en intakt ensemble”

Miljöpartiet i Region Örebro län avsätter tre nya miljoner till Länsteatern i partiets första oppositionsbudget. Pengarna ska täcka personalkostnaderna för en intakt ensemble.

– Med denna förstärkning skulle teatern slippa säga upp personal, säger vice ordförande i regionens kulturnämnd Monika Aune (MP). Dessutom anser vi att regionen ska förbinda sig till att i framtiden täcka Länsteaterns lönekostnader – precis som man gör i andra verksamheter.

Miljöpartiet menar att Länsteatern är en hörnsten i länets kulturliv och regionen, som ägare, har ett särskilt ansvar att förutsättningarna för teaterverksamheten är godtagbara.

– Det är inte okej att år ut och år in ge ett bidrag som inte är uppräknat efter de faktiska lönekostnaderna, menar Aune. I verkligheten har Länsteatern haft ett sparbeting på 0,7 % de senaste sex till sju åren. Det säger sig självt att det till slut brister.

Miljöpartiet är kritiskt till en del prioriteringar som regionen valt att göra för att utveckla regionen de senaste åren.

– Samtidigt som Länsteatern blöder har exempelvis flygplatsbolaget fått dryga fem miljoner kronor per år i förlustbidrag, konstaterar Aune. Ett bolag som bevisligen inte har marknadens stöd då flyglinje efter flyglinje avvecklas.

Miljöpartiet kommer att lägga fram sin budget till regionfullmäktige i december. Monika Aune hoppas nu att Miljöpartiets avsättning till Länsteatern kan tjäna som inspiration till majoritetens och övriga partiers budgetförslag.

– Vi hoppas att den nya majoriteten ändrar sin kallsinniga inställning till Länsteatern och höjer det årliga bidraget.

källa: Miljöpartiet i Örebro län/ arkivfoto: Länsteatern – Stefanie Andersson

, ,