Örebrokompaniet slutar sälja biljetter – övertas delvis av Länsmusiken

Sedan 2001 har Örebrokompaniet varit Örebros största biljettombud. Genom åren har hundratusentals biljetter sålts via turistbyrån och på senare år även via Internet. Den 3 februari avslutas denna epok då företaget avvecklar biljettverksamheten. Delar av verksamheten kommer dock att övertas av Länsmusiken i Örebro.

Örebrokompaniets VD Christer Wilén konstaterar att detta varken är något oväntat eller något som skett över en natt.

– Under de senaste åren har vi sett en ökande tendens för antalet biljetter som säljs digitalt och att den fysiska biljettförsäljningen, den över disk, har minskat drastiskt hos oss, därav känns det fullt naturligt och rätt i tiden att avveckla den verksamheten nu.

Fortfarande finns ett behov av den biljettservice som Örebrokompaniet erbjudit. Därför kommer Länsmusiken i Örebro att ta över delar av verksamheten från och med den 4 februari 2019. Detta handlar bland annat om biljetter i systemet Ticketmaster som Länsmusikens egna biljetter säljs i.

– Länsmusiken har till ändamål att erbjuda invånare i Örebro kommun och Örebro län professionell konsertverksamhet av hög konstnärlig kvalitet samt vara en resurs för övrig musikverksamhet inom kommunen och länet. Det passar därför väl in i vårt uppdrag att ta över Örebrokompaniets biljettverksamhet och dess samarbete med andra arrangörer, säger Beryl Lunder, VD för Länsmusiken i Örebro.

,