Manifestation till stöd för Länsteaterns ensemble

På lördagen genomfördes en manifestation till stöd för Länsteaterns fasta ensemble. Idag ligger ett sparkrav och ett varsel på fyra tillsvidareanställda skådespelare vid teatern. Fler hundra personer hade strax efter lunchtid samlats vid teaterplan för att uttrycka sitt missnöje mot varslet. En av talarna var Teaterförbundets ordförande Simon Norrthon. Han framhöll att det inte rör sig om så stora belopp för att kunna behålla ensemblens storlek på dagens nivå. Norrthon vill att ansvariga politiker nu tar sitt ansvar i frågan om tilldelningen av ekonomiska medel till länsteatern.

foto: Jan Larsson

,