Digitala annonsintäkter ökade kraftigt för landsortspressen

Landsortspressens digitala annonsintäkter ökade med drygt 43 procent under årets tredje kvartal, jämfört med motsvarande period i fjol. Det är den största tillväxt under ett enskilt kvartal som medieföretagens branschorganisation TU – Medier i Sverige noterat sedan hösten 2014. Statistiken bygger på jämförbara titlar.

– Sammantaget så utvecklades reklaminvesteringarna i digitala nyhetsmedier positivt under tredje kvartalet. Några av skälen till det är annonseringen inför höstens val och fotbolls-VM i Ryssland. Men också det skarpa nyhetsläget i samband med sommarens allvarliga skogsbränder, säger Tobias Lindberg, analys- och opinionsansvarig på branschorganisationen TU – Medier i Sverige.