Forskare på USÖ får pris av Svenska läkarförbundet

En forskargrupp med flera deltagare från USÖ s kirurgiska klinik har tilldelats Regnells pris av Svenska läkarförbundet. Priset är på 130 000 kronor och belönar otryckta artiklar över ämnen inom det medicinska forskningsområdet.

Minskad kirurgisk stress – en enkel väg till ökad överlevnad. Så lyder forskargruppens valspråk. Genom att ge koloncancerpatienter läkemedlet betablockerare innan de ska opereras minskar komplikationer och överlevnaden för patienterna efter operationen ökar.

– Att tilldelas Regnells pris från Svenska Läkarsällskapet är en stor ära som vår forskargrupp är mycket stolta över, säger Shahin Mohseni, kirurg på USÖ som är en av pristagarna.

– Det här är ett viktigt område då komplikationer och dödlighet efter koloncancerkirurgi har legat stabil under flera år och därför är det viktigt med nya rön och behandlingar för förbättra utfallet hos denna patientgrupp. Beta-blockad är en enkel och billig intervention som därför blir extra spännande.

– Vår forskargrupp har lagt ner mycket tid och energi på detta forskningsområde och vi tycker att det har resulterat i ett gediget arbete vilket juryn verkar hålla med om.

Shahin Mohseni delar priset med kollegor på kliniken: Rebecka Ahl, ST-läkare och studiens huvudförfattare, Göran Wallin, Peter Matthiessen, Gabriel Sjölin och Olle Ljungqvist. Dessutom har Xin Fang och Yang Cao från Karolinska institutet deltagit i studien.

Artikeln som forskningsgruppen får priset för heter: ”Effects of early beta-blockade on morbidity and mortality outcomes after elective colon cancer surgery.”