Örebroarna har närmast till skyddad natur

Att ha nära till skyddad natur ökar möjligheterna till friluftsliv, särskilt i tätortsnära lägen. Närmast har den som bor i Karlskoga, Örebro, Askersund eller Nora kommun, med 1,5 kilometer eller närmare till skyddade naturområde. För den genomsnittlige länsinvånaren är avståndet 1,7 kilometer – det visar SCB:s statistik om skyddad natur.

– Det är glädjande att avståndet till långsiktigt skyddad natur har minskat i Örebro län. Det är ett resultat av många kommuners och Länsstyrelsens arbete med naturskydd. Ur ett folkhälsoperspektiv har det visat sig vara viktigt att ha nära till natur, där närheten är den enskilt viktigaste faktorn som avgör om man tar sig ut i vardagen. I stadsnära miljöer blir de långsiktigt skyddade naturområdena särskilt viktiga, inte minst där exploateringstrycket är högt. Både skyddad och oskyddad natur kan ha höga friluftsvärden, men skyddade områden har ofta vandringsleder, skyltar och information. Det kan sänka tröskeln för den som inte är så van att vistas i naturen, säger Johan Karlhager, chef för Naturskyddsenheten på Länsstyrelsen i Örebro län.

källa: Länsstyrelsen Örebro län