Kommunen gör en låglönesatsning – avsätter tio miljoner kronor

I Örebro kommuns budget för 2019 kommer en särskild pott på tio miljoner kronor vikas för att höja de lägsta lönerna i kommunen. Satsningen är en del av överenskommelsen om valteknisk samverkan mellan de styrande partierna och Vänsterpartiet.

– Det är viktigt att värna den svenska modellen där vi politiker inte sätter löner, men samtidigt är det en politisk ambition att Örebro kommun ska vara en attraktiv kommun att jobba i. Vi kommer därför att tillsätta en personalberedning som på ett strategiskt sätt ska jobba med övergripande personalfrågor, men också ta steg för att se till att de allra lägsta lönerna i kommunen kan höjas, säger Kenneth Nilsson, Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro kommun.

– Det är viktigt att vi som kommun visar att vi värderar alla de insatser som våra viktiga medarbetare gör för kommunens medborgare varje dag. Ett sätt är denna satsning på att höja de lägsta lönerna. Arbete ska löna sig och denna satsning är viktig för att öka attraktiviteten för flera yrken, säger Per-Åke Sörman, Kommunstyrelsens vice ordförande (C).

Exakt hur satsningen på 10 miljoner kommer se ut ska utredas, men satsningen syftar till att höja de allra lägsta lönerna i kommunen.

– Vi har länge drivit på för ekonomisk jämställdhet. I de lägst avlönade yrkesgrupperna i Örebro kommun är kvinnor kraftigt överrepresenterade. Därför är vi glada över denna reform som vi kom fram till i förhandlingarna med de styrande partierna, säger Murad Artin, oppositionsråd (V).

– Att höja de lägsta lönerna för våra anställda i kommunen är att både visa uppskattning för dem som gör ett oersättligt arbete för vårt gemensamma bästa, samt värna om att arbetet de utför även värderas och syns i kommunens satsning. I en tid av kompetensbrist och allt större utmaningar inom välfärden anser jag att det är klokt att prioritera satsningar på dem som håller samhällets grundläggande funktioner samman, säger Lennart Bondeson, kommunalråd (KD).

Budgeten för 2019 beslutas av Kommunfullmäktige 10-11 december.

,