Miljöpartiet vill att regionen startar tågcharter till Tyskland – “är hållbart och klimatsmart”

I Miljöpartiet Regions Örebro läns kommande oppositionsbudget föreslås att regionen byter fokus från flyg till tåg. Istället för att regioninvånarna ska ge skattemedel till flygcharter ska subventionerna stödja en helt ny tågcharterlinje till Tyskland.

– Detta är framtidens moderna resande, menar regionråd Mats Gunnarsson. Efterfrågan är mycket stor och att resa med tåg är hållbart och klimatsmart.

En stadigt växande marknad för resande i Sverige och resten av Europa är med tåg. Efterfrågan på tågcharter från Sverige ner till kontinenten är stor. Men idag finns inga operatörer som på allvar erbjuder regelbundna tågresor utan byten, med sovvagnar, från svenska storstäder.

– Turism börjar bli en kännbar tillväxtfaktor i vår region och det välkomnar vi, säger Mats Gunnarsson. Men istället för att skattesubventionera turisters flygresor vill vi stödja miljövänlig tågcharter. På så vis får vi ett hållbart resande, ligger i framkant på den växande tågchartermarknaden och kan bli en pilotregion för hållbar turism på sikt.

Tidigare har det funnits hinder för tågcharter. Dåligt marknadsunderlag, trångt på spåren, krångliga regel vid transferbokningar och en lång omväg över Jylland. Idag är dessa hinder överstökade genom dels politiska beslut i Sverige om fyrspårsjärnväg och EU-beslut om tunneln Ferman-Bält samt nya transferbokningsregler. Och efterfrågan bara växer. 

– Om trafik kan etableras under mandatperioden så får besöksnäringen i vår region och kringliggande ett försprång och tillgängligheten till Danmark och Centraleuropa ökar likaså för våra medborgare och näringsliv.

I Miljöpartiets fullt finansierade budget för 2019 avsätt 6 miljoner kronor i riskkapital och ett uppdrag till förvaltningen att säkerställa en tågcharterlinje, av utomstående operatör, Örebro-Tyskland senast 2021.

källa: Miljöpartiet Region Örebro län

, ,