MP vill höja skatten – och satsa 30 miljoner på ungas hälsa

“Inför 2019 vill Miljöpartiet i Örebro satsa 30 miljoner extra på barn och ungas hälsa. Det rör sig om en rad satsningar på skolhälsovård, familjecentraler, fritidsgårdar socialtjänst. Miljöpartiet ser likvärdiga villkor för barn och unga som centralt för att överbrygga klyftor.”, skriver partiet i en debattartikel.

– Denna skattesatsning gör vi för att öronmärka medel så att alla barn får en värdig barndom. Vi kan då storsatsa på socialtjänsten för att bekämpa kriminalitet och droganvändande bland unga. Det möjliggör att föräldrar får stöd och verktyg att vara goda föräldrar. Vi vill även göra en historisk satsning på skolhälsovården så att våra barn får stöd när de mår dåligt eller är stressade säger Sara Bronner, kommunalråd och språkrör.

Idag beslutar Örebro kommunfullmäktige om skattesatsen för 2019. Miljöpartiet i Örebro kommun yrkar på en höjning av kommunalskatten med tio öre per 100 kronor. Det skulle ge kommunen 32,4 miljoner extra kronor som partiet vill öronmärka till just insatser för barns hälsa och jämlikhet.

– Jag tror att de flesta örebroare är beredda att betala tio öre mer om de vet att det innebär fler fältassistenter på helgerna, att skolbarnen får ökad tillgång till skolsköterskor och kuratorer och om det går till familjecentraler och att stötta föräldrar i sitt föräldraskap säger Niclas Persson,kommunalråd och språkrör.

källa: MP Örebro kommun