Hon blir ny vd för stiftelsen Activa

Nuvarande vdn på Activa, Örjan Samuelsson, slutar den 30 mars 2019 efter nitton år på posten. Örjan fyller sextiofem i december och tycker det är dags att byta karriär och att åtminstone på deltid bli pensionär. Till efterträdare har styrelsen utsett Charlotta Karlsson-Andersson som nu arbetar som Programdirektör för Barn och Utbildning i Örebro kommun.

Där har hon haft ansvar för utbildning, försörjning och arbete samt ​förskola och skola. Charlotta har en socionomutbildning i grunden, en magisterexamen i Socialt arbete, chefsutbildningar, kurser i ekonomisk styrning.

Under sina dryga 30 år i Örebro kommun har Charlotta bland annat arbetat som socialsekreterare, enhetschef för Arbetsmarknadsenheten, avdelningschef för Försörjningsstöd och Förvaltningschef för förvaltningen för Utbildning försörjning och Arbete. Charlotta känner väl till Activa då hon under stora delar av sitt yrkesliv haft Activa som samarbetspartner och då hon också suttit i Actívas styrelse.