Utomhuspedagogik på Västra Engelbrekt blev permanent verksamhet

Under två år har den sociala investeringen ”Utomhuspedagogikens inverkan på lärande” praktiserats på elever i årskurs 5–8 och i förberedelseklass för nyanlända på Västra Engelbrektsskolan. Från och med hösten blev satsningen, som genomförs av Örebro naturskola, en permanent verksamhet.

– Utomhuspedagogiken kan gynna alla elevers lärande. Det blev framför allt tydligt i intervjuer med elever som berättar att utomhuspedagogiken gjorde undervisningen enklare att förstå och mer intressant, säger Magdalena Andersson, projektledare och naturpedagog på Örebro naturskola.

Eleverna på Västra Engelbrektsskolan har haft utomhuslektioner i närområdet i flera olika ämnen, men med särskilt fokus på de naturvetenskapliga ämnena. Pedagogerna har fått handledning i utomhuspedagogik och praktiska undervisningsmetoder.