E.ON storsatsar på elnätet i växande Örebro – investerar 165 miljoner

Sveriges större kommuner växer kraftigt men allt oftare är kapaciteten i elnäten en begränsning. Nu minimerar E.ON detta hinder i Örebro. E.ON investerar under 2018 – 2019 cirka 165 miljoner kronor i elnätet för att Örebro ska kunna fortsätta utvecklas och vara en attraktiv kommun att leva och verka i.

Övergången till ett förnybart samhälle innebär att el blir ännu viktigare som energikälla när fossila bränslen fasas ut, inte minst inom transportsektorn. Men ökad elkonsumtion kräver också nya och kraftiga distributionsvägar. Därför storsatsar E.ON i Örebro.

I dag genomfördes en projektstart för denna utbyggnad, där Maria Larsson landshövding i Örebro län tillsammans med Kenneth Nilsson kommunstyrelsens ordförande och Johan Mörnstam vd E.ON Energidistribution medverkade.

– Elnäten är en förutsättning för den fortsätta uppbyggnaden av vårt välstånd och vår välfärd. Denna investering kommer att göra skillnad för Örebro och dess invånare, säger Johan Mörnstam.

Projektet omfattar etablering av en ny transformatorstation i Skebäck samtidigt som en ringledning av regionnät runt Örebro färdigbyggs. Detta kommer att bidra till en högre leveranssäkerhet och färre strömavbrott. Projektet innebär också att man får ytterligare en inmatning till nätet i Örebro, vilket också bidrar till en tryggare elförsörjning.

–  Denna kapacitetsökning kommer att tillgodose den stadsutveckling och tillväxt som planeras i närområdet och då inte minst utbyggnaden av universitetssjukhuset, avslutar Johan Mörnstam.
,