Akuten ökar beredskapen vid katastrofer och svåra olyckor

Region Örebro län förstärker akutsjukvården ytterligare. Från och med den 3 december blir Universitetssjukhuset i Örebro först i landet med att införa en formaliserad traumabakjour. ”Det är ett viktigt steg för att förbättra omhändertagandet av traumapatienter”, säger Rickard Lindgren, överläkare på kirurgiska kliniken och ordförande i sjukhusets traumagrupp.

Utvecklingen inom akutsjukvården går snabbt och antalet behandlingsalternativ hos multitraumatiserade patienter blir allt fler. På Universitetssjukhuset i Örebro har man sedan många år tillbaka byggt upp en akutsjukvård som ska svara upp mot de ökade kraven.

Som ytterligare ett led i satsningen inför man från och med den 3 december en bakjour specialiserad på trauma.

Traumabakjouren kommer att vara den resurs som oavsett tidpunkt på dygnet leder det multidisciplinära team bestående av olika specialistläkare och sjuksköterskor, som tar hand om de svårast skadade traumapatienterna. Teamet följer patienten under vården på intensivvårdsavdelningen och kan vara ett stöd för ambulansen som direkt på skadeplatsen kan få hjälp med medicinska beslut. En liknande modell för omhändertagande av svåra trauman finns inte någon annanstans i Sverige.

– Det är ett sätt att förbättra omhändertagandet av traumapatienter och koncentrera dem på färre och specialutbildade kirurger, säger Rickard Lindgren, överläkare på kirurgiska kliniken och ordförande i traumagruppen.