Nu blir det trafiksignaler i korsningen Östra Bangata och Nobelgatan

Arbetena på Östra Bangata och Nobelgatan är klara och trafikavstängningen plockas bort under torsdagskvällen. Klockan 20.00 sätts trafiksignalen igång i korsningen Östra Bangatan-Nobelgatan och den nya korsningen Östra Bangatan-Ribbingsgatan som öppnas.

Under våren kommer träd och buskar att planteras i grönytorna längs med gatan. På Ribbingsgatan ställs en tillfällig hastighetsdämpande åtgärd ut vid vårdcentralen i samband med att den nya korsningen öppnas. Till vårens byggs en permanent hastighetsdämpande åtgärd i korsningen Ribbingsgatan-Norrbackavägen.

Projektet på Östra Bangatan har gått enligt tidplan och den tillfälliga trafikavstängningen har fungerat väl trots den stora trafikmängden. Nu är gata, gång- och cykelbanor, trafiksignal och ledningar förberedda och klara för de nya byggnader som byggs eller ska byggas kring korsningen.