Regionen ska själva driva P-huset vid USÖ

Det nya P-huset vid USÖ ska ägas av Region Örebro län och driften av parkeringshuset ska ske i intern regi, men att vissa delar, som till exempel övervakning kan läggas ut på extern aktör, skriver Regionen efter det senaste regionstyrelsemötet. “Regionstyrelsen beslutar också att ett gemensamt månadskort för personalparkeringarna dagtid på USÖ:s markparkeringar och Eklundavägen införs till en kostnad av 300 kr/månad från den 1 februari 2019”. (MP) reserverade sig mot beslutet som avser nivån på månadskortet.