Får pris för sitt internationella engagemang för tandhälsan

Nikoo Bazsefidpay, st-tandläkare i käkkirurgi på Universitetssjukhuset Örebro, är ordförande för Tandläkare utan gränser. Den 7 december får hon ta emot ett pris från Svenska tandläkarförbundet för tandhälsobefrämjande insatser.

– Det är verkligen roligt att få ta emot det här priset och att Svenska tandläkarförbundet uppmärksammar det arbete som Tandläkare utan gränser utför, säger Nikoo Bazsefidpay.

Nikoo Bazsefidpay arbetar som käkkirurg vid plastik- och käkkirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro. Vid sidan av sin tjänst där, är hon ordförande för den ideella organisationen Tandläkare utan gränser i Sverige. Hon är också en av grundarna till organisationen.

– När jag skulle ta examen 2008 ville jag åka ut och arbeta som volontär. När jag sökte efter en organisation som skickade ut tandläkare som volontärer fanns ingen sådan i Sverige. Det var då jag, tillsammans med några andra, startade Tandläkare utan gränser, säger Nikoo Bazsefidpay.

Tandläkare utan gränser är en oberoende och ideell organisation och har som uppdrag att finnas i länder där munhälsan är eftersatt. Där erbjuds människor både tandvård och information med syfte att förbättra både munhälsan och den allmänna hälsan.

– Några av de länder vi arbetar vid just nu är Zimbabwe, Tanzania, Nepal och Filipinerna. Jag har själv varit ute många gånger som volontär och varit i de flesta av de här länderna. Det är hårt arbete men också väldigt givande, säger Nikoo Bazsefidpay.

Engagemanget har hon fått från sina föräldrar. De arbetade ideellt för att bland annat hjälpa ensamma kvinnor i hemlandet Iran. Vid 13 års ålder kom Nikoo och till Sverige med sin familj. Ända sedan barndomen har hon vetat att hon ville jobba med bistånd.

foto: Åsa Öberg