Förbättrad sjukvård med pengar från Vinnova

Hälso- och sjukvården inom Region Örebro län deltar i en stor svensk satsning på precisionsmedicin. Det här ger helt nya möjligheter för diagnostik, behandling och uppföljning. Projektet Genomic Medicine Sweden, GMS, har fått ett anslag från Vinnova på 43, 8 miljoner kronor. Samverkansparterna satsar också pengar och totalt landar summan på 85 miljoner kronor som ska förbättra sjukvården runt om i landet.

Det är ett brett samverkansprojekt mellan olika aktörer inom hälso- och sjukvården, medicinska fakulteten på landets universitet, patientföreningar och näringslivet.

– Genom att knyta universitetssjukhusen och universiteten i hela Sverige in i ett gemensamt nätverk för att vidareutveckla både vård och forskning kommer vi att kunna erbjuda den modernaste vården till våra patienter både idag och i framtiden. Jag är mycket glad att Örebro är en aktiv part i detta samarbete, säger Mats G Karlsson, forsknings- och utbildningschef vid Region Örebro län.