KK-stiftelsen delfinansierar tre forskartjänster vid universitetet

KK-stiftelsen delfinansierar tre forskartjänster vid Örebro universitet. En lektor och en biträdande lektor kommer nu att anställas inom CVRC-miljön som sysslar med forskning om hjärt-kärlsjukdomar. Handelshögskolans projekt om producerande konsumenter på energimarknaden förstärks också med en biträdande lektor.

Genom programmet Rekryteringar bidrar KK-stiftelsen till att stimulera utvecklingen av profilerade forsknings- och utbildningsmiljöer vid landets lärosäten. Det görs genom att universiteten och högskolorna får anslag för att kunna anställa så kallade nyckelpersoner.

Nu har Torbjörn Bengtsson och Allan Sirsjö, båda professorer vid Institutionen för medicinska vetenskaper, samt Johan Kask, lektor vid Handelshögskolan, fått sina ansökningar beviljade av KK-stiftelsen. De har tillsammans fått 7,6 miljoner kronor för att anställa varsin resurs till sin forskning.

KK-stiftelsen finansierar halva kostnaden för de fyraåriga tjänsterna. Den andra halvan står universitetet för.

,