Uttalande från Länsteatern om uppsägningarna – “behöver tid för läkning och acceptans”

“För att möta en tuff ekonomisk verklighet sägs tre konstnärliga tjänster upp och processen med att inte återbesätta tjänster på administrativ respektive teknisk avdelning efter naturliga avgångar kommer att fortsätta på Örebro länsteater. Måndagen den 10/12 avslutades förhandlingarna enligt § 11 MBL med Teaterförbundet, avdelning 16 gällande organisationsförändringar. Sedan tidigare är förhandlingar med Svenska Musikerförbundet enligt § 11 MBL avslutade”.

–”Det har varit långa och utdragna förhandlingar, men nu måste vi fortsätta arbetet för att Örebro länsteater ska vara en självklar, egenproducerande kulturaktör i länet utifrån de förutsättningar som finns. Alla inblandade behöver tid för läkning och acceptans”, säger Petra Weckström, VD Örebro länsteater.

Örebro länsteater ägs av Region Örebro län och Örebro kommun. Vi har som uppdrag att erbjuda invånarna i länet professionell teater av hög konstnärlig kvalitet samt att vara en regional resurs, för såväl professionella teateraktörer och amatörteater som för skolan i dess olika former. Örebro länsteater har antagit en vision som lyder: Teatern i centrum – av staden, i det demokratiska samtalet och i människors vardag.

källa: Länsteatern Örebro

, ,