Örebro universitet stärker högskolepedagogiken med 14 nya tjänster

Fjorton nya tjänster ska utveckla undervisningen på Örebro universitet. – Vi vill göra en kraftfull markering av betydelsen av högskolepedagogisk utveckling för våra utbildningarsäger Anna-Karin Andershed, prorektor med ansvar för utbildningen.

Satsningen på högskolepedagogik utmärks av sin bredd – tio nya lektorat kopplade till ämnen och fyra nya centrala tjänster med övergripande ansvar för olika områden.

– Vi ligger långt framme på Örebro universitet och med denna satsning vill vi nå ännu längre genom att koppla utvecklingen av pedagogiken till forskning, säger Kristin Ewins, föreståndare för PIL och ansvarig för satsningen på högskolepedagogik.

Åtta av tio lektorer har börjat sina nya tjänster där de på halvtid ska arbeta för att utveckla undervisningen. Forskning är grunden för att förbättra pedagogiken inom ett ämne, program eller på institutionen.

– Det handlar både om praktiskt pedagogiskt utvecklingsarbete och praktiknära forskning med mål att förändra utbildningen, säger Kristin Ewins, som understryker vikten av att bygga upp former för stöd, erfarenhetsutbyte och utbyte av nya kunskaper kolleger emellan.

Bakgrunden till satsningen på högskolepedagogik är bland annat en efterfrågan från både lärare och studenter.

,