Utbildningen till florist läggs ner – anpassa gymnasiet efter ungdomarnas önskemål och arbetsmarknadens behov

Örebro kommuns Gymnasienämnd har beslutat om förändringar i utbudet av gymnasieutbildningar för hösten 2019. Målet är att anpassa utbudet efter ungdomarnas önskemål och arbetsmarknadens behov i dag och i framtiden.

Örebro kommuns Gymnasienämnd har genomfört en översyn av befintliga program och inriktningar inom kommunens utbud av gymnasiala utbildningar. Målet är att så långt det är möjligt anpassa utbudet efter ungdomarnas önskemål och ta hänsyn till de behov som arbetsmarknaden har och kommer att ha i framtiden.

Fem utbildningar berörs hösten 2019
Den 13 december fattade Gymnasienämnden beslut att:

starta Samhällsvetenskapliga programmet med inriktning Beteendevetenskap på Kvinnerstagymnasiet

Samhällsvetenskapsprogrammet är det i särklass mest sökta programmet och kommunen har behov av att utöka antalet platser inom programmet. Till hösten 2019 startar Samhällsvetenskapliga programmet även på Kvinnerstagymnasiet, under förutsättning att den nya inriktningen får minst 15 förstahandssökande. Planen är att starta en profil för ”Häst och ledarskap resp. hund och ledarskap”. Utbildningen blir ett bra komplement till de utbildningar som redan finns på Kvinnerstagymnasiet.

behålla inriktningen Textil design på Hantverksprogrammet, Virginska gymnasiet, och införa en lägsta gräns på 12 förstahandssökande

Inriktning Textil design på Hantverksprogrammet, Virginska gymnasiet,kommer att finnas kvar även fortsättningsvis, men på grund av sviktande elevantal införs en lägsta gräns på minst 12 förstahandssökande elever för att utbildningen ska starta. Om färre elever väljer att söka utbildningen kommer inriktningen stängas permanent. Antalet sökande har fortsatt att minska de senaste åren och det finns ingen kö till inriktningen. Just nu har Textil design totalt 14 elever i årskurs 1–4.

behålla inriktningen inriktningen Skog på Naturbruksprogrammet, Kvinnerstagymnasiet, och införa en lägsta gräns på 8 förstahandssökande

Inriktning Skog på Naturbruksprogrammet, Kvinnerstagymnasiet, kommer att erbjudas även fortsättningsvis, men på grund av sviktande elevantal införs en lägsta gräns på minst 8 förstahandssökande elever för att utbildningen ska starta. Om färre elever väljer att söka utbildningen kommer inriktningen stängas permanent. Just nu har inriktningen Skog totalt 21 elever i årskurs 1–3.

stänga profilen Natursprint på Naturvetenskapliga programmet, Rudbecksgymnasiet

Profilen Natursprint på Naturvetenskapliga programmet, Rudbecksgymnasiet, stängs på grund av minskat elevantal. Antalet sökande har minskat stadigt de senaste åren och det finns ett mönster att elever väljer att hoppa av inriktningen inför årskurs 3. Hälften av eleverna som sökte sprintinriktningen hösten 2018 hade International Baccalaureate (IB) som andrahandsval, samtidigt minskar elevantalet på IB-programmet. Det tyder på att de båda programmen konkurrerar med varandra. Just nu har inriktningen Natursprint totalt 22 elever i årskurs 1–3

stänga inriktningen Florist på Hantverksprogrammet, Virginska gymnasiet

Inriktning Florist på Hantverksprogrammet, Virginska gymnasiet, stängs på grund av minskat elevantal. Inriktningen har varit pausad de senaste två åren och det finns ingen kö till den. Just nu har floristinriktningen 6 elever i årskurs 3.

Nuvarande elever påverkas inte av förändringarna
Förändringarna berör inte elever som redan går utbildningarna, utan påverkar utbudet av gymnasieprogram för de som ska söka till gymnasiet hösten 2019.

källa: Örebro kommun

,