Åtta forskare får dela på 850 000 från Lions

Åtta forskare inom Region Örebro län får totalt 850 000 kronor inom exempelvis urologisk och gynekologisk cancerforskning. ”Jag vill förbättra vården för patienter som diagnosticeras med lungcancer”, säger Alvida Qvick, en av forskarna som får pengar från Lions Cancerforskningsfond.

Lions Cancerforskningsfond bildades år 1984 och det är ideellt arbete bakom verksamheten. Sedan starten har de delat ut cirka 18,5 miljoner till forskare verksamma vid Universitetssjukhuset Örebro.

– Jag vill förbättra vården för patienter som diagnosticeras med lungcancer. Därför känns det jätteroligt att jag fått pengar från Lions Cancerforskningsfond. Min forskning handlar om lungcancer och en subgrupp av lungcancerpatienter som är mottaglig för en typ av behandling som kallas målriktad behandling, säger Alvida Qvick, doktorand på laboratoriemedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.