Ökad andel behöriga lärare på gymnasiet

Andelen gymnasielärare med behörighet i minst ett ämne gick upp i Örebro län förra året. Det visar den senaste statistiken från Skolverket som Lärarförbundet analyserat på kommun- och länsnivå över de senaste fyra åren.

I december 2017 hade motsvarande 83 procent av lärarna1 i gymnasieskolorna i Örebro län lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Det är en ökning med två procentenheter jämfört med året innan.

Örebro län följde därmed utvecklingen i riket. I hela landet ligger lärarbehörigheten på 81 procent, vilket i stort sett samma nivå som året innan.

– Vi har nioårig skolplikt i Sverige, men i praktiken krävs det idag en gymnasieutbildning för att få ett jobb på svensk arbetsmarknad. Gymnasielärarna behöver fler behöriga kollegor att dela ansvaret med och de bästa förutsättningarna för att ta alla unga i Sverige till en gymnasieexamen, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Av de sammanlagt 501 heltidstjänsterna i gymnasieskolorna i Örebro län (fördelat på 676 lärare) var det 414 som hade lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

,